החזרי מס

צריכים עזרה עם החזרי מס? הגעתם למקום שיתן לך את המענה הכי מקצועי בהחזרי מס, צוות המומחים שלנו סייע למספר עצום של לקוחות בענייני החזר מס מכל הסוגים

החוקים של החזרי המס מסובכים. באופן עקרוני, תושבי ישראל מעל גיל 18 חייבים להגיש החזר מס אלא אם כן הם זכאים לפטור הגשה. במדינות מסוימות, כולל ארה"ב ובריטניה, כמעט כולם צריכים להגיש החזר מס שנתי. כאן בישראל, כדי להקל על חלק מהאנשים, לא כולם צריכים לעשות זאת. לפניכם סקירה כללית של הדרישות לשנת המס 2020, שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2020.

מתי צריך להגיש?

עבור אנשים פרטיים, מועד הגשת החזר המס הוא ביוני 2021, וצפוי להיות מוקדם יותר עבור אנשים שאינם מגישים את הטופס באופן מקוון. עבור חברות, באופן עקרוני, המועד האחרון הוא ל- 31 במאי 2021. ניתן לבקש הארכת זמן להגשה מרשות המיסים אם יש לך סיבה טובה.

לחלופין, מרבית משרדי רואי החשבון רשאים לפרוס את הגשת החזרי המס של לקוחותיהם לאורך תקופה ארוכה יותר, ללא מתן סיבות, על פי הסדר מיוחד בין רשות המיסים ומכון רואי החשבון בישראל.

הגשת הטופס באופן מקוון

הגשת טופס מקוון נדרשת אם עליך להגיש החזר מס ויש לך הכנסה מעסק, מקצוע או עבודה.

עם זאת, אין צורך בהגשה במקרים הבאים:

 1. אם אתה ובת זוגתך הגעת לגיל פרישה
 2. אם הכנסתך מעסק, עבודה וחקלאות לא עלתה על 81,250 ש"ח וגם הכנסות בן / בת הזוג שלך לא עברו סכום זה, וגם הכנסותיכם המשותפות לא עברו את 162,490 ש"ח.

עם זאת, נדרשת להגיש טופס החזר מס מקוון אם אתה בעל מניות של 10% או יותר בחברה, או אם תבעת הטבת מס הכנסה שלילי.

מי צריך להגיש החזר מס?

הכללים מורכבים. באופן עקרוני, תושבים ישראלים מעל גיל 18 חייבים להגיש מס באופן שנתי, אלא אם כן הם זכאים לפטור הגשה; כך חייבים רוב בעלי הקשר הכלכלי עם רשות המיסים הישראלית.

מי חייב תמיד להגיש?

על אף האמור לעיל, תושבי ישראל חייבים בדרך כלל להגיש החזר מס אישי שנתי אם הם משתייכים לאחת מהקטגוריות הבאות:

 1. בעלי אינטרס של 10% ומעלה בגוף פרטי, באופן ישיר או עקיף.
 2. אם ההכנסה כוללת פיצויי פיטורים, או סכום חד פעמי לפנסיה שרשות המיסים אפשרה לפזר על פני יותר משנה.
 3. אנשי ספורט
 4. אדם שנדרש להגיש דו"ח מס בשנה הקודמת, אלא אם כן זה משום שהוא בעל נכס למגורים.
 5. אם האדם, או בת זוגו, החזיקו בכל עת בשנה באחד מאלה: זכות כלשהי במגורי חוץ במקום שאינו נסחר בבורסה; או נכסים זרים אחרים אם ערכם ביום כלשהו בשנה היה 1,872,000 ₪ ומעלה; חשבון במוסד בנקאי זר אחד או יותר אם היתרה הכוללת בכל מוסדות הבנקאות הזרים ביום כלשהו בשנה הייתה 1,872,000 ₪ ומעלה.
 6. מי שמכר זכויות מקרקעין בישראל.
 7. כל זוג שהרוויח 811,560 ₪ בשנה.
 8. כל מי שביצע עסקה שניתן לדווח עליה.
 9. כל אדם אחר ביקש להגיש החזר מס על ידי פקיד שומה.

 

האם ילדים צריכים להגיש החזר מס?

ילדים תושבי ישראל שהיו מתחת לגיל 18 בתחילת 2020 חייבים להגיש דוח מס שנתי רק אם הייתה להם הכנסה חייבת בסך 78,830 ₪ בשנה.

מתי תושבים זרים צריכים להגיש החזר מס?

באופן עקרוני, תושבי חוץ שקיבלו הכנסה החייב במס בישראל חייבים להגיש החזר מס ישראלי בשנה זו. עם זאת, הם עשויים להיות פטורים מהגשת דו"ח מס אם המס הנדרש נמנע וההכנסה היא אחת מהבאות: עסק או מקצוע המתנהל בישראל לא יותר מ -180 יום בשנה: משכורת, פנסיה, קצבה, ריבית, דיבידנד, שכר דירה, תמלוגים.

בפועל, הבנקים הישראלים נדרשים לנכות מס ברוב התשלומים – בדרך כלל 25%. יש להגיש בקשה מראש לרשות המיסים כדי לשנות את הוראת המס הזו. לא מנוכה מס על פיקדונות בנקים במטבע חוץ בבנקים בארץ ממלאים את טפסי הבנק המתאימים בעת העברת כספים לישראל.

אילו חברות צריכות להגיש החזרי מס?

בקצרה, כל גוף שיש לו הכנסה החייבת במס בישראל חייב להגיש דו"ח מס שנתי, בצירוף דו"חות כספיים מבוקרים. כמו תמיד, יש להתייעץ עם יועצי מס מנוסים על מנת להבין את הדקויות.

בגין מה יש זכאות להחזרי מס?

ישנם מספר מקרים שמאפשרים קבלת החזר מס:

 • במידה ועובד לא הגיש בקשה להקלה בחישוב המס ונגבה לו מס גבוה מדי ביחס להכנסתו.
 • במידה ועובד מועסק על ידי מספר מקומות עבודה ולא ביצע תיאום מס.
 • במידה ולעובד נולד ילד במהלך שנת המס והוא לא עדכן את נקודות זיכוי המס המגיעות לו.

חשוב להבין את הזכויות שמגיעות לכם בנודע לנושא המס ולדרוש אותן מהמדינה.